ТУ – Варна има подписани споразумения с десетки европейски университета и институции по света за сътрудничество в сферата на образованието. Те включват широк спектър от взаимодействия при   осъществяване на мобилност на преподаватели, студенти,  докторанти. Само в рамките на програма ERASMUS имаме двустранни споразумения с над 50 университета в 23  страни по света.
             Наши преподаватели и студенти участват и в съвместни научни разработки с чуждестранни колеги по програми на Европейския съюз, изнасят доклади на международни форуми, публикуват в авторитетни списания.

            Само в рамките на месец май т.г., колеги от ректорския екип на университета проведоха две срещи на високо равнище във връзка с международното  ни академично сътрудничество. Наша делегация в състав зам.-ректора по акредитация и връзки с обществеността доц. д.н. Тошко Петров и зам.ректора по учебна дейност доц. д-р Маргрета Василева бяха на работно посещение в третия по големина град на Испания – Валенсия, за да разширят и задълбочат

академичното сътрудничество на нашия университет с Universitat de Valencia,

един от най-големите и най-авторитетни университети на иберийския полуостров, с над 500-годишна история. Създаден е от крал Фернандо II Арагонски, кралица Исабел Кастилска и папа Александър VI през далечната 1501 година.

 

Доц. Тошко Петров, Доц. Маргрета Василева и зам.-ректорът на университета във Валенсия проф. Гийермо Морено (от ляво надясно).

              Днес университетът е включен в Топ 200 на световните университети, обучава 55 000 студенти в 20 факултета по множество учебни направления: медицина, биология, социални науки, право, педагогика, химия, история, инженерни специалности. Само инженерните му катедри са разположени в 6 отделни учебни сгради, с множество съвременно оборудвани  лаборатории.  
            „ТУ – Варна, вече от седем години има създадени колегиални работни отношения с   Universitat de Valencia  – обясни доц. Тошко Петров, чието владеене на испански език е спомогнало за по-задълбочени обсъждания. – Но през 2010 година договорът, който подписахме, беше за академичен обмен по програма „Еразъм” само в областта на социалните науки, като касаеше специалността ни „Социален мениджмънт”. В резултат на изпълнението на договора  осъществихме   обмен на преподаватели за изнасяне на лекции и на студенти (тогава само на равнище „бакалавър”) за обучение в рамките на един семестър.
            Подписаният сега разширен двустранен договор включва много по-широк обхват от споразумения. Към досегашния обмен за студенти на равнище „бакалаври”, вече  ще имаме и обмен на магистри и докторанти. При това, освен студентите от специалност „Социален мениджмънт”, обхванахме и  обучаващите се в инженерните специалвости в областта на   комуникациите, електрониката, компютърните науки. Към тях прибавихме  и студентите от „Автоматизация на производството”.
            В качеството си на вече традиционни партньори,  представителите на двата университета подписват и специален договор за сътрудничество при съвместни научноизследователски проекти, при участия в международни програми и проекти, в различни научни форуми и изследователски дейности, както и в други инициативи от взаимен интерес. Подписите си под договорите са сложили от испанска страна зам.-ректорът на университета по международно сътрудничество проф. Гийермо Морено, при участието на координатора по програма „Еразъм”  за Инженерния факултет доц.  Хуан Францес, който ще отговаря за изпълнението на договора. От наша страна под споразуменията стои подписът на нашия зам.-ректор  доц.  Тошко Петров, който е и отговорник  за изпълнението им.
            
Конкретни изпълнители ще бъдат колегите от всички катедри на нашия факултет  „Изчислителна техника и автоматизация”, които вече обмислят подходящите решения във връзка с клаузите на постигнатите във Валенсия договорености.

            Също с оглед  целите на международното академично сътрудничество

университетът във Висмар, Германия делегира в нашия университет

представители на своето ректорско ръководство във връзка с работата по съвместния проект за адаптиране на учебните планове на двете висши учебни заведения за дуално обучение в корабостроителните и морските специалности, съобразно с немския модел.
            Проф. д-р Бодо Вийганд-Хофмайстер – ректор на Университета във Висмар, Германия и зам.-ректорът по научна дейност проф. д-р Марион Вийнеке се запознаха с базата ни за обучение и научна работа и останаха впечатлени от тренажорната ни и лабораторната база. Сътрудничеството между двата университета се основава на близките ни по същност цели и учебни направления. Структурата на държавното немско висше училище, основано през 1908 г., включва Инженерен факултет, Департамент по морски науки, Факултет по дизайн,  Бизнес училище.

Срещата на професорите, ректори на двата университета Бодо Хофмайстер и Росен Василев.

            В съвместния проект на нашето и немското висше учебно заведение участват и университети от Австрия, Румъния и Хърватия. Проектът вече е с изработена документация и се очаква скоро да бъде одобрен за финансиране по програма „Еразъм+“, за  да се започне работа по изпълнението му през следващата учебна година.
           Преди това делегация от членове на академичното ни ръководство ще посети Висмарския университет за последни уточнения по проектните решения, както и за разширяването на сътрудничеството в допълнителни академични направления.

Николай ЖЕКОВ