Известно е, че японското корабостроене е едно от водещите в света. Не случайно търговският ни флот е закупувал през годините редица кораби, произведени в Япония. Многобройни са днес българските моряци, работещи на японски кораби, а вече се проявява сериозен интерес и за наемане на български корабостроители в японски компании.
            Тази тенденция намери израз в посещението на г-н Такаши Озава – директор на Международния център за развитие на човешките ресурси на корабостроителната компания Oshima Shipbuilding-
Co с клон в гр. Нагасаки и на г-н Мицуйоши Нагано – ръководител на секция в центъра. След предварителните си разговори с ректора на университета проф. дн Росен Василев, те проведоха среща за взаимно опознаване и със студенти и преподаватели от катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми”, както и със специалисти от морския бранш.

Японските гости на срещата с ректор проф. Василев и декан доц. Хаджидимов.

              Взаимната информираност е първата стъпка на всяко задълбочено опознаване. Двамата представители на японската корабостроителна фирма и деканът на „Корабостроителен факултет” доц. д-р Илия Хаджидимов, както и преподавателят от катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми” доц. д-р Петър Георгиев, разказаха пред широка аудитория основното за целите, задачите, възможностите и постиженията си.

            Компания Oshima Shipbuilding-Co с централен офис в столицата Токио, е построила първия си кораб през 1975 г. Специализирала се е в изграждане на кораби за насипни товари, като до момента е пуснала на вода 400 кораба от този тип. За продукцията й работят 1300 души, от които 300 проектанти. Дава поминък и на още 660 работници от фирми подизпълнители. Производството й включва т.н. съдове бункери с капацитет 33 000 до 82 000 тона DWT (величина за товароподемност на плавателния съд). Разполага и с линия от специализирани въглищни превозвачи с капацитет от 86 000 до 106 000 тона DWT.
            Корабите са еднокорпусни и двукорпусни, както и със собствена хибридна корпусна конфигурация Hy - Con. Тя е разработена, за да повиши безопасността и ефективността на товаро-разтоварните дейности на бункери. Заводите на компанията са строили и бункери за саморазтоварване, нефтени танкери, носители на автомобили, транспортьори на дървени стърготини, потопяеми кораби за тежкотоварни лифтове. Наред с морските съдове са построени и мостът „Ошима”, кулата в гр. Фукуока.

Японските гости Такаши Озава, Мицуйоши Нагано и доц.  Георгиев (вляво).

            За решението компанията да ползва образователния ни потенциал, японските гости споделиха, че производствените мощности на Oshima Shipbuilding се нуждаят от допълнителен брой висши специалисти, включително проектанти, поради демографската криза в Япония. А в компанията имат положителна информация за подготовката на нашите възпитаници от корабните специалности. При това се набляга преференциално на жени кандидатки за работни места, каквито не са достатъчни в заводите им. Възможно е освен вече дипломирани при нас студенти, компанията да вземе решение да наблюдава развитието и на  студенти от втори, трети курс, с оглед приемането им на работа. Не се предпочитат обаче висши специалисти, работили в други корабостроителници, защото не би било добре да са усвоили тяхната философия и начин на работа.
            Разбира се, ще е необходимо ползването на японски език. Но за случая е достатъчен само говоримият. За това са предвидени 6-месечни езикови курсове.

Корабният док в Ошима.

         Техническият университет-Варна, също представи на аудиторията възможностите и постиженията на образователния си процес в областта на корабостроенето.
            Двете корабни специалности на катедрата – „Корабостроене и морска техника” и „Корабни машини и механизми”, са сред първите разкрити при основаването му преди 55 години. Днес те разполагат с добре оборудвани лаборатории, учебни центрове и семинарни зали за обучение на студентите. Една от големите придобивки е тренажорът-симулатор за действията на корабните механици в машинното отделение. На съвременно равнище са лабораторията по заваряване и рязане на метали, басейнът за упражнения по ремонтни задачи и изследователска работа, използваните за обучение съвременни софтуерни системи и т.н.
            В катедрата се извършват и редица научни разработки, част от тях свързани с европейски проекти. Те са за изследване на влиянието на температурата върху напреженията в кораби за насипни товари, за ефективността на експлоатацията на кораби и намаляване на съпротивлението с използване на въздушна смазка. Проучва се дори въздействието на корабните вибрации и шума върху морските бозайници. В помощ на този род изследвания са катедрената лаборатория за контрол на вибрациите, на корабните механизми и конструкции и др.             В катедрата се реализират също проекти, зададени от индустрията, както и зададени и финансирани от бюджета. Такава е наскоро реализираната разработка по спускането на кораби по река Дунав.
            След публичното представяне на своите  условия, цели и възможности, двете страни по възможното бъдещо работно споразумение намериха достатъчно допирни точки за взаимопомощ в обща изгода.
            Япония е далече, но Япония е близо като образование, наука, производство.

Николай ЖЕКОВ