Основни научни постижения на колеги от университета през годината

            Науката е непрекъснат процес и като цяло, и в рамките на отделния изследовател. Но за да даде видимост на този процес, Съюза на учените във Варна всяка година организира своя традиционен „Месец на науката – Варна 2017” за отчет на постиженията в десетината си научни подразделения. Като едно от основните звена сред тях, нашият университет участва в инициативата главно чрез  изявите си в секция „Технически науки”.

            След пленарната сесия на заключителната конференция, проведена в зала на Медицински университет – Варна, бяха раздадени и наградите на Съюза на учените: Със званието „Почетен член на Съюза” беше удостоен ректорът на Икономически университет – Варна, проф. д-р Пламен Илиев, а с наградата „Почетен знак” на Съюза – д-р Йордан Бояджиев от катедра „Механика и машинни елементи”на нашия университет.
            Д-р Бояджиев е известен с водещото си участие в уникалните инженерни анализи на златните находки от Варненския халколитен некропол, при   което  бяха доказани произхода и автентичността на златото, което се оказа продукт на първата в света металообработка. Водещо участие Бояджиев имаше и при металографските анализи за автентичността на национални български реликви, каквито са печатите на БРЦК, изработени по проекти на Любен Каравелов и на Васил Левски.
             Заключителната конференция на нашата секция „Технически науки” беше открита от зам.-ректора доц. д-р Розалина Димова и ръководена от модератора гл. ас. д-р Любомир Камбуров, председател на секцията, носител на колективна награда „Варна” за 2017 г. за значителен международен принос с 10-те си публикации в световни списания с импакт фактор.

Модераторът д-р Камбуров на конференцията на секция „Технически науки”.

            Разяснения по първия авторски доклад „Кръгова поляризирана микролентова къса антена с обратно излъчване с диелектрично запълнен резонаторен обем и разширена работна лента” изнесе пред аудиторията гл.ас. д-р Георги Червенков, който е автор на 4 издадени досега патента в областта на микролентовите антени и на 4 в процедура, постижение без аналог в други университети през последната година, включително и на БАН.

            Последваха докладите:

* „Модели на интегрирана система за управление на качеството на околната среда и постигане на устойчиво развитие”
* „Анализ и оптимизация на модел на интегрирана система за управление на качеството на околната среда и постигане на устойчиво развитие”
            Двете разработки са дело на гл.ас.д-р Вяра Василева и докторант Елена  Михайлова, които  в деня на конференцията кандидатстваха за членове на Съюза на учените - Варна.
* „Влияние на параметрите на околната среда върху енергийната ефективност на сухотоварен кораб с бавнооборотен главен двигател”  
            Разработка на ас. д-р Владимир Йорданов
* Изследване на металографското съдържание на бронзови канделабри от края на VI – началото на  VII   век
            Разработка на  докторант Диана Петрова
* Спичане на хром съдържащи железни прахове EKOSINT в промишлени условия
            Разработка на гл.ас д-р Десислава Минчева
* Получаване на ляти метални композити (MMCs) с влакнеста уякчаваща фаза от типа IN VITRO
            Разработка на ас. д-р Даниела Спасова.
           Докладите ще бъдат публикувани в списанието на Съюза на учените – Варна, „Известия” – секция „Технически науки“. Към тях ще бъдат включени след съответното рецензиране и  допълнително постъпващите научни статии от колеги в университета. Отпечатването в списанието е безплатно за авторите, членове на Съюза на учените, за разлика от практиката в други университети.
            Дни по-късно в Конферентната зала на университета се състоя награждаването на основни звена и колективи за участие в изложбата „Научни постижения на звената на ТУ-Варна”.
                 Награждаване на основни звена:
            * Корабостроителен факултет – с преходния приз „Криле на науката” (метална пластика на птица с разтворени криле), с плакет за I място и грамота

доц. Иван Иванов, ръководител НИС, награждава  Корабостроителен факултет в лицето на декана доц. Илия Хаджидимов.

            * Машинно-технологичен факултет – с плакет за II място и грамота
            * Електротехнически факултет – с плакет за  III място и грамота

Награждаването на Електротехническия факултет в лицето на декана доц. Маринела Йорданова.

            Според университетския регламент преходният приз „Криле на науката” ще стане постоянно притежание на факултета, който го е печелил 3 пъти. Досега по 2 пъти са го заслужавали Корабостроителния факултет и Машинно-технологичния. Ще увенчае ли скоро научните си усилия някой от факултетите с приза вече като непреходно отличие?

            Награждаване на колективи с грамоти:

            * Колектив от КФ с ръководител доц. д-р Галина Илиева за темата „Изследване и валидиране на особеностите в газодинамиката и ефективността на малкоразходна турбина”
            * Колектив от МТФ с ръководител доц. д-р Таня Панайотова за темата „Възможности за разработване на иновативна стратегия за интелигентна специализация на Община Варна”
            * Колектив от ЕФ с ръководител доц. д-р Медиха Мехмед Хамза за темата „Компютърното моделиране, програмиране, визуалиция и изграждане на лабораторни стендове за обучение”
            * Колектив от ФИТА с ръководител доц. д-р Мариана Стоева за темата „Интегрирани IT технологии за целите на научните изследвания”
            * Колектив от ДТК с ръководител доц. д-р Радко Михайлов за темата „Изследване и обработка на данни от сензори и датчици, които се прилагат в техниките и технологиите на прецизното земеделие”

            Честито, талантливи колеги! Пожелаваме ви нови значими научни постижения!

Николай ЖЕКОВ