Освен отличници, тази година бяхме и домакини на Олимпиадата по компютърна математика

            Не всеки е на „ти” с математиката, но за инженерните специалности тя е задължителна, поне в по-обичайните й степени на сложност. За подготовка при висшите  степени освен генетична заложеност, е необходим и много труд, много всеотдайно навлизане в пространствата на числата и уравненията.
            В наше време, съюзена с потенциала на компютрите, математиката подбужда интереса на студента от инженерните   специалности по-бързо да решава приложни и научни математически задачи. Допълнителна мотивация в това отношение  са Националните студентски олимпиади „Акад. Стефан Додунеков”
CompMath, организирани вече шеста година.
           
На олимпиадата във В. Търново миналата година нашите студенти спечелиха отборно  първото място с 2 златни медала в група „Б” и 4 бронзови за специалностите, които са с допълнително изучаване на математика, каквито са в професионално направление природни и технически науки. (Група „А” е за студентите с основна специалност „Математика”). Отличното представяне тогава извоюва правото на нашия университет за

домакинството ни на Олимпиада  CompMath  2017

            Сложните задачи от различни дялове на висшата математика, като матрично смятане, аналитична геометрия, математически анализ, решаване на нестандартни уравнения с   изследване на функции и т.н. решаваха 95 студенти от 13 български университета и 22 ученици от профилирани гимназии, разпределени в 5 зали. Състезанието е индивидулно и по регламент включва  решаване на 30 задачи за 4 астрономически часа  с  помощта  на  система  за компютърна математика. Задачите бяха разпределени на 2 модула: 20 задачи с по-ниска сложност и 10 – с  по-висока.


В една от залите за решаване на задачи от висшата математика.

            В нашата група „Б” бяха присъдени общо 19 медала: 4 златни, 7 сребърни и 8 бронзови. Седем от тях спечелиха участниците от нашия университет. Магистрите Красимир Димитров („Софтуерно инженерство“) и Максимилиан Маринов  („Медицинска електроника”) и тази година убедително завоюваха златните олимпийски медали. А Красимир Димитров спечели и специалната  награда за група „Б”.   Със сребърен медал бе окичен Христо Фотакиев (I курс,  специалност  „Софтуерни и интернет технологии“), с бронзови – Александър Георгиев, Борис Хараламбиев, Цветелин Димитров –  второкурсници от същата специалност и Жени Минчева от първи курс.. Всички те се представиха много добре във второто по сложност ниво на различни дялове от висшата математика.


Златни медали за  двамата ни магистри Красимир  Димитров (вляво) и   Максимилиан Маринов (вдясно)

                 Двете олимпиади показаха една много положителна тенденция – приемствеността между студентските поколения. „Старите пушки” като Красимир Димитров и Максимилиан Маринов, със златни медали и от олимпиадата през 2016 г., и от настоящата през т.г.,  подготвяха за  двете олимпиади в извънредни часове по висша математика   първокурсниците, пожелали да се състезават.  За миналогодишното изпитание двамата   допълниха знанията  на 5-те си тогавашни колеги и съотборници (сега вече във втори курс), и те тогава завоюваха 4 бронзови отличия. Трима от тях отново станаха медалисти сега на CompMath – 2017.  Двамата магистри подготвиха и за 6-ото издание на олимпиадата 10 свои колеги първокурсници, които завоюваха 5 медала за нашия университет. В занятията, провеждани в събота и неделя и ръководени от Красимир взе участие и Сиво Даскалов, участник в звездния ни отбор през предишните години, който тази година се завърна от Кембридж, където получи магистърска степен и сега се подготвя за докторантура в родния ТУ-Варна. 
            Няма съмнение, че медалистите ни от двете олимпийски изпитания ще продължат  завещания им пример от Красимир, Максимилиан и Сиво да помагат на новопосветените в компютърната математика. Така щафетата на тези знания и успехи ще се движи напред през времето.


Награждаване на участници от Софийския университет „Кл. Охридски”.

            Разбира се, в основата на подготовката на нашите математици олимпийци са преподавателите от университетския Департамент по математика и от катедра СИТ, и най-вече –  усилията на главният  ментор  на състезателите  доц. д-р Златка Матева.
           
Тази година подготовката на студентите беше само едната страна на уравнението „олимпиада”. Не по-малко важна се оказа самото домакинство на състезанието с организирането на изпитната програма, с набирането на множество спонсори за финансова обезпеченост при осигуряването на приятни съпътстващи мероприятия и  богат награден фонд.  Немалко трудности изискваха и отчитането на постигнатите резултати от всеки участник,  разпределението на наградите,  изработката на медалите,  печатането на грамотите и сертификатите и т.н.
            „Златните ни медалисти Красимир и Максимилиан се отличиха не само с математическото си представяне – изразява задоволството си доц. Матева, –  а и с организаторските си усилия. Преди състезателната част те имаха не една  безсънна нощ на работа по изготвяне на сертификатите за участие, по образците на грамотите,  на уреждане на битови въпроси и т.н. Неоценима помощ ни оказа и Студентският съвет с осигуряването на кетъринга и с тичане на негови момичета и момчета по всеки възникващ практически въпрос. В крайна сметка беше постигната целта да поощрим младите математици за бъдещото им развитие в избраната област. Раздадени бяха и парични награди за най-добре представилите се, и на предметни награди като добавъчни батерии за смартфони , ваучери за покупки от „Техномаркет”, флашки, хостинги, фитнес-гривни,  безплатен курс по програмиране на Elixir и още много други."
            Наградите бяха много  повече в сравнение с предишните олимпиади. Но зад това се криеше и един не особено положителен факт, подсказан и от  практиката на световните  математически олимпиади. А той е, че както у нас, така и по света се наблюдава отлив от избора на природоматематическите дисциплини. Това е наложило и по-изразените стимули за студенти, които желаят да се реализират в тази област.
            За чест на ТУ- Варна, той разполага с много добри преподаватели и условия за  отлична подготовка на математици, на компютърни специалисти и за изкушени от предизвикателствата на компютърната математика. Доказват го и постиженията  ни при провежданите олимпиади.

Николай ЖЕКОВ