С приключването на учебния процес в ТУ – Варна, стартирането на летния период и на база дългогодишното партньорство между фирма ТЕСИ ООД и ТУ – Варна  в лицето на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ (ТМММ), студентите от спец. „Компютъризирани технологии в машиностроенето“ и спец. „Машиностроителна техника и технологии“  получиха покана за посещение в заводите на ТЕСИ ООД. Групата студенти беше водена от преподаватели на кат. ТМММ – доц. д-р инж. Таня Аврамова и гл. ас. д-р инж. Димка Василева.

По време на посещението си в ТЕСИ ООД, студентите бяха запознати с летните платени стажове, които предлага фирмата, освен това бяха представени и други специално разработени за студенти програми като: „Стипендиантска програма на ТЕСИ“, при която в зависимост от успеха фирмата изплаща различни стипендии; Програма за развитие на млади специалисти „Старт на кариерата” и други възможности за работа.

Групата студенти и техните ръководителя бяха допуснати до производствената част на фирма ТЕСИ ООД, където не само бяха представени производствените възможности на фирмата, технологиите и оборудването, както и възможните работни позиции, но и се срещнаха с много бивши възпитаници на ТУ – Варна, реализирали се като кадри на фирма ТЕСИ ООД.