„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 434/21.06.2022 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 434/21.06.2022 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

  1. „Павилион за закуски“ с площ 17 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 10135.2555.26.40, съставляваща Електротехнически факултет на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет-Варна, гр.Варна, ул.Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 150,00 лв. /сто и петдесет/ лева и депозит за участие – 300,00 лв. /триста/ лева.
  1. „Помещение с предназначение заведение“ с площ 52,2кв.м., с прилежаща кухня с площ 11,84кв.м., находящо в сграда с идентификатор 10135.2555.26.40, съставляваща Електротехнически факултет на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет-Варна, гр.Варна, ул.Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 380,00 лв. /триста и осемдесет/ лева и депозит за участие – 760,00 лв. /седемстотин и шестдесет/ лева.
  1. „Помещение с предназначение заведение“ с площ 90кв.м., находящо в сграда с идентификатор 10135.2555.26.63 съставляваща Нов учебен корпус на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 410,00 лв. /четиристотин и десет/ лева и депозит за участие – 820,00 лв. /осемстотин и двадесет/ лева.
  1. Помещение с предназначение „кафе-сладкарница“ с площ 286кв.м., находящо в сграда с идентификатор 10135.2555.26.63 съставляваща Нов учебен корпус на ТУ-Варна, на територията на Технически Университет - Варна, гр. Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 1300,00 лв. /хиляда и триста/ лева и депозит за участие – 2600,00 лв. /две хиляди и шест стотин/ лева.
  1. Метален склад с площ 13,50 кв.м., находящ се в североизточната част на ПИ 10135.2555.26 на Технически Университет Варна, гр.Варна, ул. Студентска, №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. /деветдесет/ лева и депозит за участие – 180,00 лв. /сто и осемдесет/ лева.
  1. Помещение с промишлено предназначение с площ 42кв.м., находящо се на първи етаж в сграда за енергопроизводство /топлоцентрала/ на територията на Технически Университет -Варна, гр.Варна, ул. Студентска №1, с първоначална тръжна месечна наемна цена – 420,00 лв. /четири стотин и двадесет/ лева и депозит за участие – 840,00 лв. /осемстотин и четиридесет/ лева.

Обектите се предоставят под наем за подпомагане на стопанската дейност.
Цена на тръжната документация за обект – 150,00 лева с ДДС.

Срокът за закупуване на тръжната документация и за осъществяване на огледи е до 12.07.2022 г. включително. Огледите се извършват срещу документи за закупена тръжна документация и предварително уговаряне на ден и час на тел: 0879955302 – Росен Радев. Сумата за закупуване на документацията следва да се внесе по разплащателната сметка на ТУ-Варна в „Обединена Българска Банка“ АД, клон – Варна, IBAN: BG33UBBS80023116000310, BIC код: UBBSBGSF. Получаването на закупената тръжна документация се извършва след изпращане на платежен документ за закупуването й на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Внасянето на депозити и подаването на заявления за участие се извършва в срок до 22.07.2022 г. Депозитите се внасят по набирателната сметка на ТУ-Варна в „Обединена Българска Банка“ АД, клон – Варна, IBAN: BG41UBBS80023300441010, BIC код: UBBSBGSF. Подаването на заявления за участие се извършва до посочения срок всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на ТУ-Варна.

Търгът с отваряне на предложенията ще се проведе на 25.07.2022 г., от 10:30 ч. в стая 109 в сградата на Ректората.