Одит 2018

 

- Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2018 г. на Технически университет - Варна

- Баланс към 2018 г. на Технически университет

- Обяснителна записка към баланс на Технически университет към 2018 г.

- Отчет - 2018 г.

- Обяснителна записка към отчет на бюджет 2018 г.