Одит 2019

 

- Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2019 г. на Технически университет - Варна

- Баланс към 2019 г. на Технически университет

- Отчет - 2019 г.