Одит 2020

 

- Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2020 г. на Технически университет - Варна

- Баланс към 2020 г. на Технически университет

- Обяснителна записка към баланс на Технически университет към 2020 г.

- Отчет - 2020 г.

- Обяснителна записка към отчет на бюджет 2020 г.