Съвет на настоятелите на Технически университет – Варна
Людмил Стоев - Управител на фирма "KEPPEL FELS Baltech Ltd."
Представител на бизнеса и производствения сектор в страната и чужбина
Димитър Голодов - Директор на фирма "ELDOM INVEST"
Пламен Димитров - Изпълнителен директор на фирма "IHB SHIPPING"
Индустрилен холдинг България "Шипинг Ко"
Димитър Димитров - Собственик на фирма "АРДЕС Информационни технологии" ЕООД - Варна
Петър Петров - Собственик на фирма ЕТ "АРЕТ-ПЕТЪР ПЕТРОВ"
Камелия Йорданова - Председател на Студентски съвет на Технически университет - Варна

Съветът на настоятелите на Технически университет – Варна, утвърден на Академичен съвет с протокол №7 / 25.11.2019 г.