Център за продължаващо обучение в структурата на ТУ-Варна е звено за непрекъснато и следдипломно обучение, което действа на основата на Закона за висшето образование, Правилника за устройството на ТУ-Варна и Правилника за дейността на ЦПО.

ЦПО организира и провежда платено обучение за придобиване на знания, умения и допълнителна професионална квалификация в желана област в зависимост от нуждите на фирми, ведомства и физически лица.

Специализант е лице, което повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока ОКС.

Обучението в ЦПО е краткосрочно или дългосрочно:

  • Краткосрочното обучение е насочено към придобиване на знания и умения чрез квалификационни курсове за своевременно решаване на задачи от приложен характер. Продължителността на обучението е до 1 семестър /брой уч.часове/. На успешно завършилите се издава Удостоверение за професионална квалификация или допълнително обучение.
  • Дългосрочното обучение е за придобиване на задълбочени знания и умения ,които съответстват на тясна специализация в избраната област или са обвързани от нормативна база.

Продължителността на обучението е от два семестъра до една календарна година.

В края на всеки семестър се полагат изпити по определен график. Обучението завършва с разработване и защита на заключителен проект или полагане на заключителни изпити.

На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация.

Обучението на курсистите и специализантите в опк се провежда от висококвалифицирани университетски преподаватели, те са предпоставка за задълбочена подготовка и успешна реализация.

 

 

Организатор
инж. Мария Данева
тел.: 
052 383 449
тел.: 
0894 642 307
кабинет: 426 НУК
e-mail: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.