Научноизследователски сектор ( НИС) организира и координира цялостната процедура, свързана с планирането, разпределението, разходването на средствата, разработката и отчитането на резултатите от проектите, финансирани целево от държавния бюджет за присъщата на Университета научна дейност в съответствие с условията и реда, указан в Наредба № 3 на МОН от 27.11.2015г.
        Ежегодно се актуализират и утвърждават от Академичния съвет основните вътрешни нормативни документи за осъществяване на конкурсната процедура: „ Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите” и „ Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет”.
      Конкретните указания за разработката на предложения за съответните видове проекти и критериите за тяхното оценяване, разработени от НИС,  се утвърждават от Ректора на Университета.
     Цялата документация по конкурсната процедура се помества в поддържаната специалната WEB страница  в сайта на Университета.
     НИС координира работата на Факултетните конкурсни комисии, обобщава материалите и ги представя за разглеждане в Централната конкурсна комисия.
     За дейността на НИС отговаря неговият ръководител.
     НИС е звено от ресора на Зам. ректора по научна, научноприложна и проектна дейност (ННППД).

Ръководител
Доц.д-р инж. Иван Василев Иванов
стая: 208 МФ
тел.: 052/383 650;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;