Отдел „ИО“ се състои от 2 сектора: сектор „Информационно и компютърно обслужване“ състоящ се от звено „Мрежово и системно администриране“, звено „Програмиране и уеб дизайн“, звено „Компютърно обслужване“ и сектор „Структурни и кабелни системи”.  Отдел „ИО“  е пряко подчинен на "Главен секретар".

Основни задачи на отдела

-контролира, поддържа и обслужва бази данни и други информационни системи, за да се осигури оптимално представяне, сигурност и цялостност на данните, необходими за функционирането на информационната среда на ТУ-Варна;
-наблюдава работата на компютърните системи в структурните звена на ТУ-Варна;
-инсталира, контролира и поддържа интернет и интранет сайтове, хардуер и софтуер в мрежовите сървъри и персоналните компютърни системи в структурните звена на ТУ-Варна;
-осигуряване на учебния процес, свързан с използване на Изчислителна Техника на ТУ-Варна;
-подпомага експлоатацията и развитието на Университетската Компютърна Мрежа ;
-осигурява и осъществява обработката на информацията по време на Кандидат-Студентския Прием /КСП/;
-координира и осигурява възможност за достъп до Интернет;
-развива базовия хардуер и софтуер на Университетската Компютърна Мрежа;
-поддържа и развива системното и мрежово програмно осигуряване;
-подпомага поддържането и развитието на системния и мрежов софтуер.

Списък на служителите

Началник отдел ИО
д-р. инж. Ивелин Иванов
E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

„Мрежово и системно администриране“

тел.:052/ 385 799
стая: 209 ТВ

„Програмиране“
- Мирослав Николаев Маринов
тел.:052/ 385 726
стая: 208 ТВ

„Компютърно обслужване“
- Калин Христов Янков
- Румен Борисов Джингаров
тел.:052/ 385 727; 052/ 385 728
стая: 208 ТВ

 „Структурни кабелни системи”
- Николай Миленов Стоянов
тел.:052/ 383 635
стая: 108 ТВ

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.