Центърът по „Маркетинг, реклама и връзки с обществеността“ води началото си от 2008 г., когато в ТУ-Варна за първи път е създадено маркетингово звено за целите на кандидатстудентската кампания. През 2015 г. секторът е преобразуван в Отдел „Маркетинг, реклама и комуникации“ с цел разработване и провеждане на цялостната рекламна и комуникационна политика на университета. През 2019 г., с решение на Академичния съвет отделът е реформиран в „Център за маркетинг, реклама и връзки с обществеността“ с функции:

  • Формулира и реализира комплексното развитие на маркетинговата стратегия на ТУ-Варна;
  • Планира, организира и координира провеждането на маркетингови проучвания и анализи за целите на стратегическото, тактическо и оперативно управление на ТУ-Варна;.
  • Планира, организира и координира провеждането на национални и международни маркетингови проучвания за целите на привличането и подбора на български и чуждестранни студенти и докторанти;
  • Планира, организира и координира провеждането на национални и международни маркетингови проучвания за разширяване на практическата реализация на образователните и научно-изследователски продукти на ТУ-Варна
  • Поддържа базите от данни в Маркетинговата информационна система на ТУ-Варна;
  • Планира, организира и координира рекламните кампании на ТУ-Варна;
  • Координира договорите с медиите и плащанията по тях;
  • Подготвя и изпраща за публикуване на информационни материали по договори с медии;
  • Събира оферти за рекламни материали, подготвя и контролира договорите и координира плащанията по тях;

 

Ръководител Център „Маркетинг, реклама и връзки с обществеността“

Милена Георгиева Комитска

Експерт маркетинг и реклама

Ангел Тодоров Чолаков

Заявка за съдействие на ЦМРВО

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.