Центърът за Развитие на Кариерата (ЦРК) при Технически университет-Варна стана факт с Решение на Академичен съвет на 19.09.2005 г., когато беше приет Правилник за дейността му като звено в структурата на университета.

ЦРК има за цел да подпомага кариерното ориентиране и професионалната реализация на студентите и възпитаниците на ТУ-Варна.

Основни задачи на ЦРК:

Осъществява връзка между университета и работодателите – за обявяване на свободни места за стажове и работа, за подбор на студенти с добри професионални и личностни качества, за представяне пред студенти и академична общност на фирми от различен бранш.

Предлага услуги, свързани с професионалното ориентиране и развитие на студентите – стратегии за търсене на работа; подготовка на документи за кандидатстване; обучение в комуникационни, социални, офис и др. умения; кариерно консултиране; включване в стажантски програми.

Подпомага привличането, обучението и реализацията на младите хора в ТУ-Варна, с което утвърждава неговият рейтинг като съвременен европейски университет.

 

Обяви за стаж        Обяви за работа

Контакти

Адрес: 9010 Варна, ул.Студентска №1, ТУ-Варна, МФ, Център за Развитие на Кариерата

 

http://www.careercenter.tu-varna.bg/