Университетска библиотека

Университетска библиотека при ТУ-Варна подпомага посредством информационно осигуряване културната, учебната и научно-изследователската работа наУниверситета.Предмет на нейната дейност е: комплектуване на библиотечни фондове чрез покупка, абонамент, книгообмен и дарения; обработка, организиране и съхраняване на библиотечни фондове; обслужване с библиотечни фондове; развиване, координиране и коопериране на своята дейност с други университетски библиотеки в страната и чужбина; поддържане и актуализиране на електронния каталог и на web страницата на УБ (съвместно с отдел „Информационно и компютърно обслужване”). Академично управление и контрол върху дейността на УБ упражняват Зам. Ректорът АВО и Библиотечният съвет (БС). Библиотечният съвет има състав от седем души, както следва: Председател - Ръководител УБ ; шест члена – преподаватели от  факултетите на университета и технически секретар.

Ръководител Университетска библиотека:

Информационно-справочна дейност:

инж. Десислава Ангелова - Жейнова
Експерт техническа информация
тел.: 052 383 448
e-mail:
 
   
   

 

Комплектуване, обработка и каталози:

  Инж. Ваня Кръстева Колева
Библиограф - информатор
тел.: 052 383 457
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Периодика и МЗС:

Инж. Мариана Димчева Христова
Библиотекар
тел.: 052 383 548
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
   
Михаил Миленов Симеонов
Библиограф-информатор
Радослава Борисова Игнатова
Библиограф-информатор
   
Сирма Станимирова Казакова 
Експерт техническа информация
Християна Тодорова Тодорова
Експерт техническа информация

 

Печатна база на ТУ-Варна

Печатана база на ТУ-Варна е специализирана в печата на научна и учебна литература на български и на чужди езици, справочници, списания, годишници, с предимно техническа насоченост. Печата е дигитален с максимален формат 320 x 470 мм, което позволява бързо изработване и на брошури, диплянки, листовки, флаери, плакати, покани, бланки, визитни картички, грамоти и др. Довършителната обработка включва рязане, сгъване, шиене, термолепене и ламиниране, като повечето от довършителните операции се извършват автоматизирано по време на самият печат на изданието.

Ръководител служба „Печатна база”:
Людмил Неделчев
тел:
052/383 413, 052/383 213
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт предпечатна подготовка:
тел: 052/383 413, 052/383 213