Служителите от сектора се грижат за хигиената в лекционните зали, кабинетите, лабораториите, както и за състоянието на откритите площи в района на университета.

Ръководител Сектор "Чистота":

тел:
стая: 11 НУК
е-mail:

Телефони на офисите на Сектор "Чистота"
МФ: 052/383 699; 052/385 720
ЕФ: 052/383 493
НУК: 052/383 516