Дейността на службата по „Безопасност и здраве при работа” се състои в:

  • Спазване изискванията и нормите по пожарна безопасност и защита на населението при експлоатацията на сградите, помещенията и оборудването им;
  • Подобряване на условията на труд по отношение факторите на работната среда в семинарни зали, лаборатории, работилници и кабинети;
  • Провеждането на инструктажи на всички новопостъпили-преподаватели, служители, помощно-технически персонал и лица сменили естеството на работата си;
  • Извършване на превантивен контрол по спазване на безопасните и здравословни условия на труд в Университета;
  • Контрол на ел. безопасността на машини, съоръжения, инсталации и др.;
  • Изпитване на личните предпазни средства, необходими при работа на определени категории персонал;

Организиране провеждането на обучения за присъждане на квалификационни групи по ел. безопасност на преподаватели и помощно-технически персонал, обучения на работещи със съоръжения с повишена опасност-повдигателни съоръжения и съдове под налягане, обучения на инспектор БЗР, съгласно всички промени в законодателството, касаещо дейността по безопасни и здравословни условия на труд с издадени сертификати.

Към служба „Безопасност и здраве при работа” има лицензирано звено за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност, включващи повдигателни съоръжения и съдове под налягане.

Инспектор БЗР:
доц. Борислав Найденов
тел: 052/383 234
стая: 303 УПБ
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.