Международната  конференция "Geometry, Integrability and Quantization", 8-13.06.2020, Варна, България

Основна цел на конференцията е да създаде ефективна работна среда за контакти и обмяна на опит в различни направления на науките математика и физика и по този начин да стимулира научните изследвания по най-широк спектър от теми, свързани с последните постижения в тях.

Конференцията “Geometry, Integrability and Quantization” е международен форум за среща на учени – специалисти по математика, математическа физика и математическо моделиране. В конференцията може да се участва с доклади и постери областта на математиката, физиката, биологията, компютърните, инженерните и други науки.

Онлайн регистрация и изпращане на резюмета: до 15 Май 2020 г.

За повече информация: http://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini/predstoyashto/900-geometry-integrability-and-quantization


ICAI’20 – International Conference Automatics and Informatics  2020,

1-3 Октомври, Варна, България

Конференцията е с над 50 годишна история. Тя традиционно се провежда под патронажа на президента на Република България в дните на Джон Атанасов през октомври. Тази година Съюзът по автоматика и информатика “Джон Атанасов“ я организира съвместно с Техническия университет-Варна и Българската секция на IEEE, в кампуса на ТУ-Варна. Президентът на Република България отново прие да бъде патрон на конференцията. (линк към писмото на Президента)

Независимо от проблемите, които възникнаха с Coronavirus (COVID-19) ние считаме, че научните изследвания трябва да продължат. Участието в конференцията и срещите с колеги ще повдигнат духа и ще увеличат солидарността между специалистите от областта на автоматиката и информатиката.

Това, че конференцията се организира съвместно с IEEE ще осигури публикуването на приетите доклади в IEEE Xplore Digital Library и ще бъдат индексирани в SCOPUS.

Конференцията свързва международни изследователи и индустриални специалисти, заинтересовани от разработването и внедряването на съвременни технологии за автоматизация, информатизация, компютърни науки, изкуствен интелект и други.

Повече и по-детайлна информация можете да получите от официалната покана (линк към поканата) и сайта на конференцията http://www.tu-varna.bg/icai/.