Полезно за студентите: 01.03. от 15 ч. в Нова презентационна зала ТВ

На 1 март от 15 часа в Нова презентационна зала ТВ, ще се проведе информационна среща "Полезно за Вас колеги...", организирана от Кариерен център и Студентски съвет към ТУ - Варна.

Прочети още...

До преподаватели, докторанти и студенти oт ТУ - Варна

П  О  К  А  Н  А
От
Университетска библиотека

Уважаеми колеги ,
Имам удоволствието да Ви поканя на семинар в Университетска библиотека на тема: „Капитанът на кораба – лидер и мениджър“. Лекцията се води от д-р Мая Рогашка –психолог и к.д.п. Христо Гюров и ще започне в сряда,  15.02.2017 год.  от  16.30 ч.  в „Студентска читалня“ на библиотеката.

 

Р-л Университетска библиотека:
Л.Вълкова

 

Бюро по труда - Варна с приемна на 16.02.2017 във фоае ЕФ.

Дирекция „Бюро по труда“ – Варна ще проведе приемна за информиране на студенти и възпитаници на ТУ-Варна относно:

 • Услуги, които се предоставят от ДБТ Варна
 • Възможностите за заетост на младежи
 • Възможностите за включване в проекти и програми
 • Активни схеми по Оперативна програма „Развитие на ЧР“
 • Мрежата EURES и възможностите за работа в чужбина
 • Предстоящи инициативи, събития и кампании

 

Заповядайте на 16.02.2017 г. от 11.30 до 13.30 на приемна на Дирекция „Бюро по труда“

Варна във фоае ЕФ. Задайте своите въпроси и се възползвайте от програмите за заетост.

Свободен достъп до издателство Taylor & Francis

Уважаеми преподаватели и докторанти!

 От  23.01.2017 год.  имате едномесечен пълнотекстов достъп до Базите Данни на издателство Taylor & Francis

Taylor & Francis Online

 Университетска библиотека

Пробен достъп до ACADEMIC SEARCH ULTIMATE

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти!

 До 15 март имате пробен достъп до ACADEMIC SEARCH ULTIMATE - най-голямата пълнотекстова академична база данни, съдържаща над 11 000 списания в пълен текст.

 

Достъпът се осъществява на адрес
http://search.ebscohost.com

 Университетска библиотека

Съобщения за членовете на АС 23.01.2017г.

           Уважаеми членове на АС,
Уведомяваме Ви, че на 23.01.2017г. от 15.15 ч.  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

                                                      Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на отчета на бюджета на ТУ-Варна за 2016г. и плана на бюджета на ТУ-Варна за 2017г. Докл.: Гл.Счетоводител
 1. Актуализиране на учебни планове. Докл.: Зам.Ректор УД
 1. Текущи

Студенти, неявили се на изпити на 6 и 7 януари

Прочети още...

16.01.17г. - Промоция випуск 2016 - КФ

            На 16.01.2017 г. от 15.00 ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от КФ за специалности: „Топлотехника“; КМТ; „ЕФП“; „ТТОМОС“; „Агрономство“; „ПППМ“.

В деня на промоцията от 9.00 ч. до 11.00 ч., моля явете се в стая 408 МФ за подпис в книгата за регистриране на дипломи, като представите обходен лист и документ за самоличност (или пълномощно заверено от нотариус, ако дипломата се получава от друго лице).

Тоги ще се получават съответно:

 • Студенти от специалност „Топлотехника“ в стая 312а МФ от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • Студенти от специалност „КМТ“ в стая 403 МФ от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • Студенти от специалност „ТТОМОС“ в стая 302 НУК от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • Студенти от специалност „Агрономство“ и специалност „ПППМ“ в стая 433 НУК от 10.00 ч. до 12.00 ч.;
 • Студенти от специалности „ЕФП“ в стая 402 НУК от 10.00 ч. до 12.00 ч.;

Международна Научна конференция

Уважаеми колеги,
Технически университет - Варна ще бъде домакин и един от организаторите на Втората Международна Научна конференция

“Intelligent information technologies for industry”.

Конференцията се организира съвместно с Технически университет от Острава, Чехия, Държавен университет по транспорт от Ростов на Дон, Русия и Технически университет – София. Ще се проведе от 14 до 16 септември 2017 г.
    Сборникът с докладите от Конференцията ще бъде публикуван в сборникa на Springer “Advances in Intelligent and Computin”, който е индексиран в базата-данни на Thomson ISI, SCOPUS and DBLP.
    За по-подробна информация може да посетите сайта на конференцията http://iiti-conf.org/

доц. д-р инж. М. Василева  Зам. ректор УД

Промоция (ФИТА) 15.12.2016г.

ПРОМОЦИЯ

НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ (ФИТА)

На 15.12.2016 год. от 1300 часа в Пленарна зала на Община Варна ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите ВИПУСК 2016 г. на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, от специалности към катедри:

Прочети още...