29 сребърни значки за випуск 2017 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна

Абсолвентите от випуск 2017 на Електротехническия факултет в ТУ – Варна получиха своите дипломи за висше образование в навечерието на 8 декември. Отличниците на випуска са 29 и бяха отличени със специалния сребърен почетен знак на Технически университет – Варна и грамота от името на ректора – проф. дн инж. Росен Василев.

Прочети още...

Тържествена церемония за връчване на дипломи

  На 01.12.2017 год. от 13.00 часа ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2017г.  Електротехнически факултет.

В зала 212Е
Специалности на катедри ЕСЕО и ЕЕ
В зала 114М
Специалности на катедри СПН и ЕТЕТ

Прочети още...

Университетска библиотека

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,
От  21.11.2017 год.  няма да имате достъп до БД на Springer.
Достъпът ще бъде възобновен от  01.01.2018 год.


Проект „Студентски стипендии – фаза 1”.

Уважаеми студенти,
От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.

Прочети още...

Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 27.11.2017г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния Съвет при следния

Прочети още...

Академична програма Intel Nervana AI Academy – Machine Learning and Deep Learning

Техническия университет ще бъде домакин на единственото издание в България на корпорация Intel по тяхната академична програма Intel Nervana AI Academy – Machine Learning and Deep Learning. Семинарът ще се проведе на 7.11.2017г. от 13:30 в зала 114М. Лектори от компанията ще запознаят присъстващите с актуални теми като основи на машинното обучение и негови приложения, невронни мрежи и изкуствен интелект.

Желаещите за участие в семинара е необходимо да се регистрират на адрес:

https://plan.seek.intel.com/intel-ai-academy-deep-learning-workshop-Varna

Свободен достъп към политематичните бази данни

Уважаеми преподаватели и докторанти,
Университетска библиотека има удоволствието да ви предостави информация за свободен достъп към политематичните бази данни на IOPscience extra trial
Периодът за достъп е 01.11.2017 – 30.11.2017

Прочети още...

Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 30.10.2017г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния Съвет при следния

Прочети още...

На вниманието на студенти специалности „Корабоводене“, „КММ“ и „ЕОК“, 2 курс, редовно и задочно обучение

ТЕКСТ: Съгласно Заповед № 439/ 18.10.2017г. в Морския Квалификационен Център на катедра КУТОЧВП от 28.10.2017г. започва обучение по факултативна дисциплина „Допълнителна подготовка на морските лица“- част 1, модул „Лична безопасност и социални отговорности“.

На успешно завършилите факултативната дисциплина ИА „Морска администрация“ ще издаде съответния сертификат. Присъствието е задължително.

Начало: 1300 ч. , 28.10.2017г.

Продължителност на обучението по модула:  28.10.2017г. - 29.10.2017г.

Среща с представители на фирма МАРВЕЛ ООД

     На 20.10.2017г. (петък) от 10 часа в Конферентната зала на НУК ще се проведе среща с представители на фирма МАРВЕЛ ООД, на която ще бъде изнесена презентация за дейността на фирмата и продуктовата гама на предлаганите контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи.

Прочети още...