Електронни тестове

 Прием ОКС "Бакалавър"

Прочети още...

Удължаване на проект "Студентски практики"

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че с решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017 г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - Фаза 1", всички започнали практически обучения трябва да приключат най-късно до един месец преди края на проекта (29.08.2018 г.).

Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн платформата http://praktiki.mon.bg/sp.

Прочети още...

Представяне на SIMENS PLM Software

Прочети още...

Тържествена церемония за връчване на дипломи

            На 06.12.2017 г. от 13.00 ч. в зала 114 МФ ще се състои тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2017 г. Катедри:

» Корабостроене Корабни машини и механизми
» Корабоводене  управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища
» Екология и опазване на околната среда
» Растениевъдство
» Топлотехника

Прочети още...

Пробен достъп до продукт на EMIS : „University CEE&SEE region“.

Уважаеми преподаватели и докторанти,

Университетска библиотека  чрез Български информационен консорциум,  осигури пробен достъп до продукт на EMIS„University CEE&SEE region“.

Ползването е ограничено на 50 сесии дневно.

Прочети още...

Класиране за стипендии зимен семестър за учебната 2017-2018 год.

Заповед на класираните за стипендии ЗИМЕН семестър за 2017/2018-а учебна година.

29 сребърни значки за випуск 2017 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна

Абсолвентите от випуск 2017 на Електротехническия факултет в ТУ – Варна получиха своите дипломи за висше образование в навечерието на 8 декември. Отличниците на випуска са 29 и бяха отличени със специалния сребърен почетен знак на Технически университет – Варна и грамота от името на ректора – проф. дн инж. Росен Василев.

Прочети още...

Тържествена церемония за връчване на дипломи

  На 01.12.2017 год. от 13.00 часа ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2017г.  Електротехнически факултет.

В зала 212Е
Специалности на катедри ЕСЕО и ЕЕ
В зала 114М
Специалности на катедри СПН и ЕТЕТ

Прочети още...

Университетска библиотека

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,
От  21.11.2017 год.  няма да имате достъп до БД на Springer.
Достъпът ще бъде възобновен от  01.01.2018 год.


Проект „Студентски стипендии – фаза 1”.

Уважаеми студенти,
От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.

Прочети още...