Ритмите на народния танц

Технически Университет – Варна
приканва всички студенти,
които обичат да танцуват и да се забавляват,
в ритъма на народния танц да го направят...

Прочети още...

Европейска нощ на учените

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

проект FRESH
финансово подкрепен чрез дейности по
ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ

Основна цел на този проект е да се подобри общественото разбиране за науката и да се повиши ангажираността на науката към проблемите на обществото. Реализация на тази цел се търси чрез:

Прочети още...

Покана „ПРЕДИ ВСИЧКО ЧОВЕК“

Ръководството на Технически университет – Варна и граждански инициативен комитет Ви канят на представянето на книгата ПРЕДИ ВСИЧКО ЧОВЕК“ - сборник публикации, спомени, документи и снимки за кап. І ранг проф. д.т.н. з.д.н. инж. Емил Стоянов Станчев, издание на ИК „Стено“, 2016.Прочети още...

Тържествено честване на 45 години спец. ЕСЕО

Клуб по народни танци

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви информирам, че от началото на месец октомври 2016 година всички желаещи преподаватели и служители имат възможност да посещават безплатно клуб по народни танци два пъти седмично – в понеделник и сряда, от 17 часа в зала „Хореография“ в УПБ.

Прочети още...

Уведомление за членовете на АС НА ТУ-ВАРНА

            Уважаеми членове на АС,
Уведомяваме Ви, че на 26.09.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния
ДНЕВЕН РЕД:
    1. Приемане план за заседанията на АС за зимен семестър на учебната 2016/2017г.  Докл. Ректор
    2. Информация за текущото състояние на КСП. Докл. Зам. Ректор УД
    3. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките от програмна акредитация на Професионално направление 6.1. „Растениевъдство“.  Докл. Зам. Ректор АВО
    4. Текущи.

Фондация ЕВРИКА

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2016 г.

Прочети още...

Безплатен първи семестър за машинни инженери

Машинно-технологичният факултет при ТУ-Варна обявява попълване на свободни места за прием на студенти за учебната 2016/2017 година за МАШИННИ ИНЖЕНЕРИ по специалност „МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“(МТТ) - редовно обучение.
За първите 10 записали се в специалността МТТ е осигурена от спонсори изцяло семестриалната такса за първи семестър.

Лекция на д-р Олаф Ян

Уважаеми Колеги,

На 2 Септември от 10:30ч, д-р Олаф Ян (Olaf Jahn), от ZFMK, Бон, ще представи лекция „The use of automated acoustic monitoring for averting the looming biodiversity crisis“. Събитието ще се проведе в НУК, Конферентна зала. Резюме на лекцията и кратко представяне на лектора са приложени.Посещението на д-р Ян е в рамките на споразумение за сътрудничество между двете институции.

Прочети още...

Безплатни електронни тестове

Прочети още...