Студентски морски клуб

Студентски морски клуб е основан на 13.03.2012 година, като негови учредители са 44 студенти и докторанти.
Целите на клуба са:
• Да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на корабостроене, корабоплаване, морски науки и технологии;
• Да популяризира сред младите специалисти съвременните постижения в упоменатите научни области;
Задачи на клуба са:
• Ежегодно организиране на различни прояви свързани с "Европейски ден на морето" – 20 май;
• Системна работа по реализиране на първото и следващите участия на ТУ-Варна в Международната Регата за водни колела;
• Обогатяване на учебния процес, материалната и информационната база на ТУ-Варна в упоменатите научни области;
• Създаване и популяризиране дейността на корабен модел клуб в ТУ - Варна;
• Организиране и участие на ТУ-Варна на различни форуми, мероприятия, спортни и научни състезания, свързани с морската тематика, провеждани на университетско, национално и международно равнище.
• Организиране на квалификационни курсове по:
- подводни аварийни технологии;
- водолазно дело;
- корабоводене (до 10-20 BRT);
- спасително дело и др.
• Установяване на работни контакти и договорености със Съвета на специалност "Корабостроене и морска техника", Морски клъстър на България и други фирми и външни за ТУ-Варна организации.

Към сайта на клуба »

Студентски клуб „ТУ IT++“

Студентски клуб „ТУ IT++“ е студентска организация в състава на Технически университет – Варна и ръководена в научно-методичен план от катедра “Компютърни науки и технологии”.Основната цел на клуба е да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на софтуерни, хардуерни и Интернет технологии, както и да популяризира сред младите специалисти съвременните достижения в сферата на компютърнато инженерство.

Основни задачи на клуба са:

  1. Обогатяване на учебния процес и информационната база на ТУ-Варна в областта на компютърните науки.
  2. Установяване на работни контакти с фирми и външни за ТУ-Варна организации.
  3. Организиране на събития, презентации, форуми, обучения и други в ТУ-Варна.

Някои от събтията през тази учебна година са:

  • Курс/ обучение пи запояване на електронни схеми и компютърен хардуер;
  • Среща с представители от фирми от ИТ сектора във Варна;
  • Организиране на конференция/ семинар през месец април;
  • И други.

Към официалната страница на клуба »

Студентски клуб "Роботика и мехатроника"

Студентски клуб "Роботика и Мехатроника" е доброволна студентска организация в състава на Технически уни­вер­си­тет – Варна, подчинена административно на Студентски съвет при ТУ-Варна и ръководена в научно-методичен план от катедра “Автоматизация на производството”.

Основна цел на Клуба е да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на роботиката и мехатрониката, както и да попу­ля­ри­зира сред младите специалисти съвременните достижения в упоменатата научна сфера.

Основни задачи на Клуба са:

1. Обогатяване на учебния процес, материалната и информационната база на ТУ-Варна в областта на роботиката и мехатрониката.
2. Представяне на ТУ-Варна на научни форуми, мероприятия и състезания, свързани с роботиката и мехатрониката, провеждани на университетско, национално и между­на­родно равнище.
3. Установяване на работни контакти с фирми и външни за ТУ-Варна организации.
4. Организиране на ежегодно събитие “Ден на роботиката” в ТУ-Варна.

Към сайта на клуба »

Студентски клуб "Авто - мото клуб"

Първи студентски клуб в технически университет – варна. Научно и методично ръководство – от преподаватели от катедра “транспортна техника и технологии” в клуба участват студенти от машинно-технологичен факултет и от колежа в ту-варна.

Цел:

Да насърчи студентите да проектират, конструират и да се състезават с енергийно ефективни автомобили
Участия и награди в международното състезание shel eco maraton:
Три участия в германия
Едно участие в холандия (2012г.)
Спечелени две трети места в надпреварата за изминаване на по-дълго разстояние с по-малко гориво с газови автомобили

В клуба могат да се включат студенти на Технически университет - Варна, без ограничение в кой курс и коя специалност се обучават. Единственото условие е желание за работа! Чрез клуба се осъществяват иновативните идеи на студентите. Университетът и студентите получават уникалната възможност да се представят на световно ниво чрез състезанието Shell Eco Marathon, към което има висок интерес, както на български така и на много европейски медии!

Към сайта на клуба »