Катедра "Индустриален мениджмънт" отговаря за обучението на всички студенти във висшето учебно заведение по дисциплини с икономическа и управленска насоченост. От 1991 г. е специализираща катедра по отношение на специалност "Индустриален мениджмънт", а от 2011 г. и за специалност "Технологочно предприемачество и иновации".

Катедрата е приела мисията да отговори на потребностите на обществото от създаване на конкурентоспособна икономика, чрез подготовка на ръководители, които във века на технологичните промени са способни да осъществят реформи в индустриалния сектор, като съчетават инженерната грамотност с управленската компетентност в условията на пазарна и глобализираща се икономика.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

„Индустриален мениджмънт”

Ръководител на катедрата

проф. д-р Сийка Димитрова Демирова

Състав на катедрата

проф. д. ик. н. инж. Божидар Иванов Хаджиев
проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
проф. д-р Светлана Костова Лесидренска
доц. д-р инж. Таня Пенчева Панайотова
доц. д-р инж. Красимира Атанасова Димитрова
доц. д-р Беанета Василева Янева
доц.. д-р Сибел Илханова Ахмедова 
гл. ас. д-р инж. Марина Петрова Маринова - Стоянова
гл. ас. д-р Весела Борисова Дичева
гл. ас. д-р Свилен Владимиров Симеонов
ас. д-р Михаил Любчев Иванов

Създаване на катедрата

Катедра „Индустриален мениджмънт”  е създадена през 1966 г., като в началото е обучавала студенти-те от всички инженерни специалности на ТУ-Варна по икономически дисциплини. От 1991г. същата става профилираща, създавайки специалност „Индустриален мениджмънт” и започва да обучава и студентите в тази специалност, а от 1999г. в двете степени - ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”. През 2011г. създава нова специалност в ОКС „Бакалавър” - „Технологично предприемачество и иновации”.

Научно направление, в което работи състава на катедрата

·  Икономика и управление
·  Организация и управление на производството

Тематика на научните изследвания

·   Управление на конкурентоспособността на  индустриалните предприятия;
·   Инженеринг и производствен мениджмънт;
·   Управление на проекти;
·   Управление на риска;
·   Управление на качеството;
·   Управление на маркетинга;
·   Технологично предприемачество.
·   Управление на интелектуалната собственост
·   Контролинг;
·   Антикризисно управление;

Постижения на научните изследвания

·  Областни и общински администрации в Северо-източен регион на страната;
·  Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна;
·  Високотехнологичен бизнес инкубатор – Варна;
·  Агенция по заетостта – Варна;
·  Леспорт - ЕАД, гр. Варна;
·  Сердика 90 - ООД и Вояджер ООД,  гр. Добрич;
·  Елдоминвест ООД, гр. Варна;
·  Балканкар Рекорд Пловдив АД, гр. Пловдив;
·  Извор АД, гр. Каварна;
·  P.E.S. Srl – Rosignano Italia
·  "Искра Силатроник" АД, гр.София,  Цикония ООД и Кристал АД, гр. Варна и др.

Материално-техническа база за обучение и научни изследвания

·         Семинарна зала 505 НУК – 24 работни места.
·         Семинарна зала 506 НУК –  24 работни места.
·         Компютърна  зала 507 НУК –  15 работни места.
·         Лекционна зала  зала 528 НУК –  72 места.