Клуб по народни танци

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви информирам, че от началото на месец октомври 2016 година всички желаещи преподаватели и служители имат възможност да посещават безплатно клуб по народни танци два пъти седмично – в понеделник и сряда, от 17 часа в зала „Хореография“ в УПБ.

Прочети още...

Уведомление за членовете на АС НА ТУ-ВАРНА

            Уважаеми членове на АС,
Уведомяваме Ви, че на 26.09.2016г. от 15.15 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния
ДНЕВЕН РЕД:
    1. Приемане план за заседанията на АС за зимен семестър на учебната 2016/2017г.  Докл. Ректор
    2. Информация за текущото състояние на КСП. Докл. Зам. Ректор УД
    3. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките от програмна акредитация на Професионално направление 6.1. „Растениевъдство“.  Докл. Зам. Ректор АВО
    4. Текущи.

Фондация ЕВРИКА

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2016 г.

Прочети още...

Безплатен първи семестър за машинни инженери

Машинно-технологичният факултет при ТУ-Варна обявява попълване на свободни места за прием на студенти за учебната 2016/2017 година за МАШИННИ ИНЖЕНЕРИ по специалност „МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“(МТТ) - редовно обучение.
За първите 10 записали се в специалността МТТ е осигурена от спонсори изцяло семестриалната такса за първи семестър.

Лекция на д-р Олаф Ян

Уважаеми Колеги,

На 2 Септември от 10:30ч, д-р Олаф Ян (Olaf Jahn), от ZFMK, Бон, ще представи лекция „The use of automated acoustic monitoring for averting the looming biodiversity crisis“. Събитието ще се проведе в НУК, Конферентна зала. Резюме на лекцията и кратко представяне на лектора са приложени.Посещението на д-р Ян е в рамките на споразумение за сътрудничество между двете институции.

Прочети още...

Безплатни електронни тестове

Прочети още...

Допълнителен прием 2016/2017

Прочети още...

НОВ ВИД ИЗКУСТВЕНИ ДЪННИ РИФОВЕ

Moreto.net , 9.05.2016 г.
Нов вид изкуствени дънни рифове могат да подобрят екологичната среда на Черно море. Това показват резултатите от пилотната инсталация за миди, изградена по проект на екип на проф. д.т.н. инж. Николай Ников от Техническия университет - Варна. Цялата публикация прочетете тук.

Наш студент, днес професор в САЩ и световен авторитет: „Да се отворим към системите за изкуствен интелект”

Пътят на Артур Кордон от лекционните зали на ТУ - Варна, до върховете на световната наука и бизнес прогностика

След като се дипломира във факултета „Изчислителна техника и автоматизация” на нашия университет, варненецът проф. д-р Артур Кордон работи в Астрономическата обсерватория на Варна, в Девненския химически комбинат като компютърен експерт, в централния институт по комплексна автоматизация (ЦНИКА) – филиал Варна и лаборатория ПАРОС към БАН.

Прочети още...

На добър час и успех в живота пожелахме и на абсолвентите от англоезиковото обучение

В края на академичната 2015/16 година ТУ - Варна изпрати и 20 от чуждестранните студенти - абсолвенти.

 

Прочети още...