ОБЯВА за работа като "Оператор спомагателни съоръжения"

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй 
Обява за работа като "Оператор спомагателни съоръжения"

Прочети още...

Съобщение задочници

Във връзка със заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов  и въведените временни противоепидемични мерки считано от 05.08.2020 г. до 31.08.2020 г. на територията на Република България г. учебната година в Технически университет- Варна за студентите в задочна форма на обучение ще бъде проведено в електронна среда при спазване на обявените графици за провеждане на занятия. Очаквайте допълнителни указания.

От Академичното ръководство на ТУ-Варна

Стипендии от Френския институт в България

Скъпи колеги,

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020 г.   Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт: www.institutfrancais.bg.

Докторантски център, чрез Отдел „Международно сътрудничество“

 

Няма да заплащат семестриални такси три специалности от ОКС „бакалавър“

Съгласно Постановление № 137 на Министерския съвет на Република България от 25.06.2020 г., всички новоприети студенти за учебната 2020/2021 година в Технически университет - Варна в специалностите: „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и инвестиционно проектиране“ (редовно и задочно обучение), няма да заплащат семестриални такси за целия курс на обучението си.

Специалностите са от ПН 5.4 Енергетика, включено в списъка на професионалните направления в постановлението. Става дума само за новоприети студенти за учебната 2020/2021 година.

За допълнителна информация:

+359899328086 - доц. Юлиан Рангелов, Ръководител катедра „Електроенергетика“
+359895550854 - доц. Валентин Гюров, Ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“
+359878148108 - доц. Даниела Чакърова, Ръководител катедра „Топлотехника“

Допълнителни еднократни стипендии за стимулиране на докторантите редовно обучение

Уважаеми Докторанти,

През настоящата година Министерски Съвет на Република България отпусна допълнителни еднократни стипендии за стимулиране на докторантите редовно обучение, утвърдени с постановление №103 на МС от 21.05.2020 г., обн. ДВ бр. 48 от 26.05.2020 г.

Прочети още...

Международна IEEE-Конференция в ТУ-Варна 2020

Прочети още...

На вниманието на студентите, прекъснали след последен курс на обучение, които имат невзети изпити

Студентите, прекъснали след последен курс на обучение, могат да се явят на условен изпит, след предварително съгласуване с изпитващия преподавател, по време на следните изпитни сесии:

  • Редовна сесия 1-3 курс редовно обучение 01.06 – 20.06.2020г.
  • Поправителна сесия 1-3 курс редовно обучение 22.06 – 27.06.2020г.

Студентите е необходимо да подадат заявление за явяване на условен изпит, което може да бъде намерено на следния линк

Заявлението трябва да бъде изпратено най-късно една седмица преди изпитната дата по email на експерт ТИС, както следва:

Прочети още...

Честит 24 Май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

Прочети още...

Студентско общежитие блок 18 ще работи и през летните месеци.

На основание Заповед № 768 ПФ от 20.05.2020 г. на Ректора на ТУ - Варна
Ви уведомяваме че от 15.06.2020г. до 15.09.2020г. СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ, БЛОК 18 ще работи.
Допълнителна информация за настаняване и наеми бл.18, ст. 103, тел.: 052 303 466; 052 303 239

Прочети още...

Заповед №229 - приключване на учебната година

Прочети още...