Стани мениджър за един ден в агрополихим АД

С удоволствие Ви информираме, че АГРОПОЛИХИМ АД продължава традицията да бъде организация –домакин в поредното 21-во издание на най-популярната национална инициатива на JA Bulgaria „Мениджър за един ден“.

Към кого е насочена инициативата? - Ученици от средните училища и студенти от висшите учебни заведения.

Цел на инициативата: Възможност за младите хора да работят рамо до рамо с най-добрите мениджъри, да получат професионална ориентация и да открият своето призвание.

Прочети още...

 

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на управленския екип на проект за Модернизация на ВУЗ

На 19.07.2021г. Технически университет – Варна сключи договор по ОП НОИР за приблизително 2 млн. лв., целево насочен към модернизация на Университета. Проектът BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се изпълнява в партньорство с три български и три чуждестранни университета. Основните цели са модернизация на учебното съдържание (създаване на нови учебни планове и учебни програми), повишаване квалификацията на кадрите и докомплектуване на материално техническата база. Дейностите по проекта целят подпомагане цифровата трансформация на образованието и създаването на четири нови специалности -- интердисциплинарната специалност „Интелигентни транспортни системи“ в ОКС „Бакалавър“ и три магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и  “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Прочети още...

Заповед във връзка с великденски и майски празници 2023

Прочети още...

 

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 за Модернизация на ВУЗ

На 24.06.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ИУ-Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 4 български и 13 чуждестранни университета.

Прочети още...

Предстоящо национално средношколско състезание "ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ 2023" в ТУ-Варна

Седмото национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” на тема „ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ ще се проведе присъствено на територията на Електротехнически факултет в Технически университет – Варна. Събитието ще бъде официално открито на 24 март 2023 г., от 9.00 часа, в зала 212Е от организаторите на състезанието – Технически университет – Варна и РУО-Варна.

Прочети още...

Технически университет Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и високи технологии“.

Тя ще се проведе в периода 29.03.2023 – 31.03.2023 във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна.

По време на кариерната борса ще може да направите подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.

В рамките на кариерната борса ще се проведе ХАКАТОН по технически проблем, зададен от участващите работодатели.

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на екип на проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 за Модернизация на ВУЗ

На 24.06.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ИУ-Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 4 български и 13 чуждестранни университета.

Прочети още...

Обява списание „е-Годишник на ТУ-Варна“

Списание „е-Годишник на ТУ-Варна“ (е-ГТУВ,  https://aj-tuv.org ) обявява свободна позиция за Редактор на секция, в направления: „АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕНЕРГЕТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“.

Изисквания към кандидатите: 

Прочети още...

Курс „Управление и маневриране на големи кораби“ на Морски квалификационен център към Технически университет – Варна

Курс „Simulator training” за главни офицери и офицери на вахта, за управление на маневри на големи кораби с повече от 120 000 DW (дедуейт) и над 250 метра дължина. STCW A-II/1 & 2 препоръчва използването на одобрен симулатор за обучение.

Прочети още...

Официално откриване на DXC Coding Marathon в ТУ-Варна

Имате интерес за работа или стаж в една от най-бързо развиващите се компании DXC Technology? 

Включете се в DXC Coding Marathon.

📅На 01.03.2023 г.
 От 10:30 ч.
📍В Конферентна зала НУК

✅Освен нови знания и умения ще получите и менторска подкрепа 👍 от едни от най-добрите специалисти в сферата на Dev и DevOps.

🤝А защо не предложение за работа, стаж и страхотни награди.