„Месец на науката” – Варна 2018

КОНФЕРЕНЦИЯ

„НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО - 2018”

26.10.2018 г.

Прочети още...

 

Отбор по волейбол на ТУ-Варна

На вниманието на студентите от представителният отбор по волейбол на ТУ-Варна!
На 25.09.2018бг. от 19 часа ще се проведе първото събиране на представителният отбор по волейбол на ТУ-Варна в спортната зала на университета.

Треньор: доц. д-р Красимир Йорданов

 

 

Конкурс насочен към преподавателите на ТУ - Варна за избор на Експерти по механика и машинни елементи

     Във връзка с изпълнението на проект „Разработване на нови методи и технологии за производство, реализирани като самостоятелен мехатронен продукт или вграждани като част от мехатронен агрегат с цел подобряване на ефективността, качеството и екологичността на производството” по Оперативна Програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020

Прочети още...

Стартират конкурсите за студентски стипендии на фондация "Еврика"

За шестнайсета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно в 10 области.

Прочети още...

Тридневен курс - System Simulation With Arena software

Assistant Professor Ibrahim Sabuncu, Ph.D.

From Yolavoa University, Engineering Faculty, Industrial  Engineering Department will conduct 3 days course: System Simulation With Arena software:

 

Day 1, 18 September 2018 (3 Hours): A lecture on system simulation and its software. Discussion on advantages of simulation at real industry. Introduction to Arena. The system simulation software.

Day 2, 19 September 2018 (3 Hours): A lecture on s Simulation Model with Arena. Describing features of Arena Software by modeling a simple manufacturing system.

Day 3, 20 September 2018 (2 Hours): A short lecture about how to improve system simulation modeling skills. Questions and Answer session about system simulation with Arena.

Welcome at TU library at 18,19,20 September at 9 am.

 

Дни на ориентацията за първи курс

Прочети още...

Откриването на учебната 2018/19 година

Церемонията за откриването на учебната 2018/19 година ще се състои на 17 септември 2018 г. в 10.00 часа пред Ректората (Машинно-технологичен факултет).

Учебната 2018-2019 година за студентите – първокурсници, редовно обучение, в ТУ-Варна ще стартира на 12 септември от 10 ч.

Прочети още...

Информация за здравно осигуряване и стипендии на приетите в първи курс 2018/2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

и

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ-ПЪРВОКУРСНИЦИ

Прочети още...

ТУ- Варна за първи път обявява прием за редовно обучение по специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“.

От 5 години ТУ-Варна обучава студенти в специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“, но до сега само в задочна форма на обучение. Поради големия интерес към тази специалност и много добрата реализация на завършилите от новата 2018/2019 учебна година  стартира и редовната форма на обучение с продължителност 4 години.

Прочети още...

Квалификация на педагогически специалисти

Технически университет - Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Прочети още...