Кариерен форум „Дигитализация, иновации и перспективи в корабната индустрия“ в Технически университет - Варна

     Технически университет – Варна в партньорство с Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт организират кариерен форум „Дигитализация, иновации и перспективи в корабната индустрия“. Той ще се проведе на 15 ноември 2023 год. във фоайето на Електротехническия факултет. Официалното откриване ще започне в 10:00 часа.

Прочети още...

Технически университет - Варна Ви кани да участвате в Шестата педагогическа конференция "КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", която ще се проведе на 01.11.2023 г.

Основната цел на Конференцията е да даде възможност на учителите да общуват, да се запознаят, да споделят опита си, да участват в дискусии, свързани с използване на съвременни методи и средства в обучението, да покажат резултатите от своите педагогически изследвания в различни направления и да видят различни демонстрации на приложение на дигитални инструменти, включително и изкуствен интелект. 

Прочети още...

1 Ноември 2023

Прочети още...

Конкурс за подбор на обучители за обучения по комуникативни стратегии, лидерство, креативни умения, предприемачески умения, презентационни умения

В изпълнение на Дейност 7 ,,Кариерно ориентиране на студенти и мобилности - дейности за развитие на меки умения” по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““ и Заповед № 764/20.10.2023

Прочети още...

Покана за участие в обучения в следните тематични курсове

Покана за участие в обучения в следните тематични курсове: „Комуникативни стратегии“, „Лидерство“, „Креативни умения“, курсове по предприемачество и презентационни умения, в изпълнение на Дейност 7 ,,Кариерно ориентиране на студенти и мобилности - дейности за развитие на меки умения”, по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““.

Прочети още...

Технически университет – Варна ще участва в „Ден на сини кариери 2023“ заедно с бизнеса, образователните и научните организации във Варна

„Ден на сини кариери“ 2023 ще се проведе на 26 октомври 2023г., от 9:30 до 16:30 часа, в Юнашки салон,  гр. Варна, бул.“Христо Ботев“№ 1.

За поредна година Морски клъстър България, със съдействието и подкрепата на Българска морска камара, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Технически университет – Варна и Колеж по туризъм – Варна организира „Ден на сини кариери – Умения на бъдещето – предизвикателства, кариерни възможности и перспективи в синята икономика“ в гр. Варна.

Прочети още...

Invitation to express interest in becoming a member of the SEED+ project team.

We are thrilled to announce a groundbreaking initiative aimed at accelerating Europe's journey towards a greener and more sustainable future!

The SEED+ Project: Nurturing Innovation for a Cleaner Tomorrow

In alignment with the European Union's ambitious commitment to reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030, the SEED+ project has emerged as a beacon of hope and innovation. This visionary project is poised to catalyze change on an unprecedented scale.

Прочети още...

Invitation to express interest in becoming a member of the BOOSTalent project team.

🚀 Introducing the BOOSTalent Project: Revolutionizing Innovation and Entrepreneurship for 2030 🌟

We are thrilled to announce the launch of the BOOSTalent project, a dynamic initiative that unites an esteemed eight-partner consortium. Comprising five leading higher education institutions and three visionary business partners, the consortium is set to redefine institutional innovation and entrepreneurship practices for a brighter future.

Прочети още...

Тържествен концерт, посветен на 25 - годишнината на Студентски съвет

Скъпи студенти, уважаеми преподаватели и почитатели на изкуствата,

Имаме удоволствието да ви поканим на тържествен концерт, посветен на 25 - годишнината на Студентски съвет към Технически университет - Варна. Това е момент, в който ще отпразнуваме не само историята и постиженията на Съвета, но и нашето обединение като студенти и преподаватели.

Прочети още...

Откриване на изложбата-конкурс "Научни постижения на звената на ТУ-Варна

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА – КОНКУРС

„НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА НА ТУ-ВАРНА“

НАЧАЛО 10,00 ЧАСА НА 09 .10. 2023 Г. ВЪВ ФОАЙЕ НА НУК