How to become a member of the BOOSTalent project team.

🚀 Introducing the BOOSTalent Project: Revolutionizing Innovation and Entrepreneurship for 2030 🌟

We are thrilled to announce the launch of the BOOSTalent project, a dynamic initiative that unites an esteemed eight-partner consortium. Comprising five leading higher education institutions and three visionary business partners, the consortium is set to redefine institutional innovation and entrepreneurship practices for a brighter future.

Прочети още...

Официално откриване на академичната учебна година на Технически университет – Варна

На 2 октомври 2023 г. / понеделник / в 10.00 часа в двора на университета, пред сградата на Ректората ще бъде официално открита новата академична учебна година.

Домакин на празника ще бъде проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на ТУ – Варна, който ще приветства студенти, преподаватели и гости с откриването на учебната 2023/ 2024 г. Ще бъде отслужен и тържествен водосвет за здраве и благоденствие.

 

Прочети още...

Технически университет - Варна обявява конкурс (ВТОРА ПОКАНА) за подбор на студенти, млади учени, постдокторанти и преподаватели за провеждане на изходящи мобилности

Технически университет - Варна обявява конкурс (ВТОРА ПОКАНА) за подбор на студенти, млади учени, постдокторанти и преподаватели за провеждане на изходящи мобилности в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““

Прочети още...

Технически университет - Варна обявява конкурс (ВТОРА ПОКАНА) за подбор на преподаватели за запълване на свободните места

 Технически университет - Варна обявява конкурс (ВТОРА ПОКАНА) за подбор на преподаватели за запълване на свободните места за провеждане на краткосрочни специализации в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Прочети още...

Откриване на лятно Екоучилище в ТУ-Варна

Ученици от цялата страна ще се съберат в Технически университет – Варна за официалното откриване на лятното Екоучилище на Младежкия воден парламент.

Събитието ще се състои на 31.07.2023 г. от 15:30 ч. в конферентна зала в НУК.

Прочети още...

Технически университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на студенти по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Обявява за конкурс за подбор на обучители за обучения по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност на студенти в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Прочети още...

ВТОРА Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти в изпълнение на дейност 14 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

ВТОРА Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти в изпълнение на дейност 14 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“, която предвижда обучение на студенти и докторанти от ПН 5.1 в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №527/07.07.2023 г.

Прочети още...

Ежегодно отпускане на стипендии за студенти и следдипломно обучение за учебната 2023/2024 година чрез платформата "Образование в Египет"

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо чрез Министерството на външните работи от Посолството на Арабската република Египет в София, с което уведомяват, че египетското Министерство на висшето образование официално е обявило ежегодните стипендии за студенти и следдипломно обучение, за учебната 2023/2024 година. Студентите могат да кандидатстват и да се регистрират чрез платформата „Образование в Египет“, на следния линк:

Прочети още...

Покана за представяне на екологично приложение, разработено от ТУ-Варна

На 14.07.2023г. от 13:30 ч. в зала 301 Е на ТУ-Варна ще бъде представено новото екологично приложение „I SEE SEA”. То е част от дейностите по международния проект ILIAD, изграждащ виртуални модели на морета, цифрова инфраструктура и изчислителни съоръжения, които предоставят точни прогнози за екологични, метеорологични и икономически процеси.

Прочети още...

Обявява за конкурс за подбор на преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0026

Обявява за конкурс за подбор на преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Прочети още...