Конкурс за длъжност - ръководител секция по ПН 4.4 ,,Науки за Земята“

Технически университет - Варна      

               На основание чл. 25 от Правилник за устройството и дейността на Научноизследователски институт към Технически университет – Варна и Заповед на Ректор на ТУ-Варна № 274 / 29.04.2022г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжност  - ръководител секция по ПН 4.4 ,,Науки за Земята“

Прочети още...

За вас абсолвенти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се през месец януари и февруари 2022 г. студенти, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ да се подпишат на изготвените дипломи за висше образование от специалности:

  • „ЕЕС“, „ЕЕМ“, „ЕЕ“, „ЕТ“, ВЕИ“ и „ЕТ/ВЕИ/“

в срок от 11.04.2022 г. до 12.05.2022 г.,
в ст. 206 ЕФ от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа

тел. за връзка 052/383-527, секретар ЕФ - Р. Николова

ИКТ Клъстер - Варна стажове

Продължава набирането на студенти по проект „Студентски практики – фаза 2“

Студентски практики

Съобщение за дипломантите

учебна 2021/2022г., редовна и задочна форма на обучение

  1. Крайният срок за полагане на всички изпити и процедури по учебен план е 04.06.2022г., съгласно Структура на учебния процес за уч.2021/2022г.
  2. Всички студенти е желателно да проверят оценките си в сайта на ТУ-Варна (студентско състояние)
  3. В срок от 20.06.2022г. до 27.06.2022г. включително е необходимо студентите, семестриално завършили тоест успешно положили всички изпити и процедури по учебен план, да отидат лично във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ за проверка на Академична справка, необходима за издаване на диплома за висше образование.

Необходими документи, които студентите трябва да представят при проверка на академична справка:

  1. Декларация за лични данни;
  2. Служебна бележка за семестриално завършване – 2 броя (от сайта на ТУ-Варна или копирен център НУК)
  3. Студентска книжка и лична карта за справка.

Изложба за дизайн "Проекти и реализации" на Свилен Гамолов в ТУ-Варна

Откриване на изложба за дизайн "Проекти и реализации" на Свилен Гамолов ще се състои на 6 април 2022 г. от 11.00 часа, в галерията на университетската библиотека на ТУ-Варна. Изложбата ще остане до 6 май 2022 г. и е посветена на юбилейната 60-годишнина на университета.

 

Международна IEEE-Конференция в ТУ-Варна

Прочети още...

Заповед 3-ти Март

Прочети още...

Уведомление относно стикери студентско столово хранене

Прочети още...

Виртуални дни на отворените врати на Технически университет – Варна

Виртуалните дни на отворени врати на ТУ-Варна ще се проведат за втори път в периода от 23 до 25 февруари 2022 г. Събитието има за цел да запознае всички кандидат-студенти с предлаганите бакалавърски специалности и да предостави контакт с бъдещите им преподаватели.

Прочети още...