Обявява за конкурс за подбор на входящи преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002

Обявява за конкурс за подбор на входящи преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

В изпълнение на Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform
и Заповед №386/07.06.2023

Прочети още...

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Национално представителство на студентските съвети се присъединява към големите сърца, които протягат ръка за помощ на Димислава Николова - студент в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Прочети още...

На турне за млади предприемачи в страната. Следваща дестинация – Варна

Партньорският консорциум между Сдружение Асоциация за международно обществено развитие /АМОР/, Фонд на Фондовете и Софийски университет Ви кани да се включите в изпълнението на проект "Инкубатори за Иновативни Предприятия“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.

Прочети още...

Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти

Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти в изпълнение на дейност 14 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“, която предвижда обучение на студенти и докторанти от ПН 5.1 в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №387/07.06.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Прочети още...

Общежития - график за прием на документи 2023

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Студени ПЪРВИ КУРС:​

Прием на заявления - от 05.06.2023 г. до 31.08.2023 г.

Студенти ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти курс:​

 Прием на заявления - от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г.

Първо класиране за настаняване в студентски общежития ще бъде обявено на 13.09.2023 г. в сайта на ТУ – Варна.

Прочети още...

ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации.

ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 и изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в изпълнение на Дейност 15  по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Прочети още...

EXPO MOITEPARI събира на едно място водещи финансови експерти за първи път във Варна

Ключовите теми обхващат инвестиции, имотен пазар, кредити, лихви и ФинТех иновации

На 15 Юни 2023 г. в Rosslyn Dimyat Hotel ще се проведе за първи път във Варна водещото събитие за лични финанси в България – EXPO MOITEPARI VARNA. Форумът е под надслов „Инвестирай в бъдещето си“ и ще събере на едно място водещи банкови експерти, кредитни анализатори и икономически изследователи. В рамките на 1 ден те ще очертаят актуалните тенденции в сферата на инвестиции, ФинТех иновации, имотен пазар, кредити и лихви.

Прочети още...

TУ-Варна е домакин на Innovation Days & PROFINET Truck 2023

На 7 юни 2023г. от 12 часа Технически университет – Варна ще бъде домакин на Innovation Days & PROFINET Truck 2023.

Направление Дигитални индустрии на Siemens България организира двуседмична обиколка на страната с поредица от презентации и демонстрации от събитието Innovation Days & PROFINET Truck 2023.

Прочети още...

Технически университет - Варна обявява конкурс за подбор на преподаватели за провеждане на краткосрочни специализации в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0026

Технически университет - Варна обявява конкурс за подбор на преподаватели за провеждане на краткосрочни специализации в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““

Прочети още...

Списък на допуснати кандидати за участие в обучения

Списък на допуснати кандидати за участие в обучения в област: "Чуждоезикови умения" в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 8 от 30.05.2023 г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучители, Комисията реши:

А. Направление „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“

За обучител в направление „Чуждоезикови умения“ класира кандидата:

  1. Борис Абрашев – 37 т.