Среща Екотехнологични системи в морския транспорт в ТУ-Варна

Хакатон по технически проблем до 17.05.2023г., поставен от "ТЕСИ" ООД

Участвай в Хакатон към Кариерна борса "Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката".

Запиши се днес и представи решение до 17.05.2023г.

Прочети още...

Списък с допуснати кандидати до участие в краткосрочни специализации (КС) в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори

В изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform, и на основание раздел ІІ, т. 8 от „Методика за провеждане и критерии за подбор на участници от целева група „преподаватели“ във връзка с изпълнение на Дейност №...

Прочети още...

 

Официално откриване на комуникационен кът - ICT Corner в ТУ-Варна

Предстои официалното закриване на DXC Coding Marathon

Предстои официалното закриване на DXC Coding Marathon, за студентите от Технически Университет - Варна / Technical University of Varna

Дългоочакваният момент настъпи!
Всички сме в очакване да научим повече за проектите, изработени в продължение на 2 месеца от страна на участниците, с помощта на DXC ментори, както и кои са финалистите в маратона! Очакваме ви!

Събитието ще се проведе на:
📅22 май 2023 г. от 14:00 ч.
📍Зала 100TB, Технически университет Варна
 

05 - 08 юни 2023 г. на територията на ТУ-Варна ще се проведе XVII Международна конференция „Стратегия за качество в индустрията и образованието“

Прочети още...

Съобщение за дипломантите за уч. 2022/2023 г.,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ЗА УЧ. 2022/2023 г.,

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  1. Крайният срок за полагане на всички изпити и процедури по учебен план е 03.06.2023 г., съгласно Структурата на учебния процес за учебната 2022/2023 г.
  2. Желателно е всички студенти да проверят оценките си в сайта на ТУ-Варна http://www2.tu-varna.bg/student/index.php (студентско състояние)
  3. В срок от 09.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително е необходимо студентите, семестриално завършили (успешно положили всички изпити и процедури по учебен план), да отидат лично във Фронт-офис „Обслужване на студенти“ за проверка на Академична справка, необходима за издаване на диплома за висше образование, съгласно обявения по-долу ГРАФИК по специалности.

Прочети още...

Списък на допуснатите кандидати за участие в обучения в област: "Дигитални умения" и „Чуждоезикови умения“ (Английски език) в изпълнение на дейност 9

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: "Дигитални умения" и „Чуждоезикови умения“ (Английски език) в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 4 от 27.04.2023 г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

Прочети още...

 

Университетската библиотека при ТУ-Варна организира конкурс за поезия

Искате да участвате в конкурс за поезия, организиран от университетска библиотека? Чудесно! Изразете своето творчество и го споделете с други почитатели на поезията.

Прочети още...

Не шофирай, ако си пил!