Покана за участие в конкурс от Министерство на образованието и науката Фонд „Научни изследвания”

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/.

/Information for the call in English:  https://www.fni.bg/?q=node/959/

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „ВИХРЕН“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Прочети още...

Министерство на образованието и науката Фонд „Научни изследвания”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

/Information for the call in English: http://www.fni.bg/?q=node/956/

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Прочети още...

Стартира международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране

Инициативата е част от проект FUTURE и има за цел да  популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални), платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.

Прочети още...

Покана за участие с проектни предложения по програма Southeast Asia-Europe JFS

Публикувана е покана на Фонд „Научни изследвания“ за участие с проекти в третия съвместен конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS)

Могат да бъдат подавани проекти в следните тематични области:

  1. Интегрирано управление на водните ресурси (Integrated Water Resource Management)
  2. Нанотехнологии (Nanotechnologies)

Прочети още...

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура, актуализирана през 2017 г.

През този етап на развитие на проекта за НПКНИИ се акцентира върху изграждане на нови научни инфраструктури, както и се предвижда активна финансова подкрепа за развитието на изградените такива.

Прочети още...

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.

Прочети още...